Tis červený - Taxus baccata

Získán 20. 5. 2016

Výška 59 cm

Miska Libor Kajš